Dit is de website van Marleen Dotselaere.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren we uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site (www.marleendotselaere.be) gebruiken we geen cookies.
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Over communicatie per brief: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de vragen die u gesteld hebt.

We kunnen de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die we van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', of als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per e-mail.

Privacy statement